Οἱ Κιτιεῖς ἔμποροι ἰδρύουν ἱερὸ τῆς Ἀφροδίτης

IG II3 1, 337 Date: 333/2 π.Χ.
 
Θεοί. Ἐπὶ Νικοκράτους ἄρχοντος· ἡ Αἰγηὶς φυλὴ ἐπρυτάνευε πρώτη κατὰ σειράν· ἀπὸ τοὺς προέδρους ὁ Θεόφιλος Φηγούσιος (5) ἔθετε τὸ ζήτημα σὲ ψηφοφορία· ἀπόφαση τῆς βουλῆς· εἰσήγηση τοῦ Ἀντιδότου Ἀπολλοδώρου Συπαληττίου· γιὰ τὸ αἴτημα τῶν Κιτιέων νὰ ἱδρύσουν ἱερὸ τῆς Ἀφροδίτης, (10) νὰ ἀποφασίσει ἡ βουλή· οἱ πρόεδροι, ποὺ θὰ κληρωθοῦν νὰ προεδρεύουν στὴν πρώτη σύγκληση τῆς ἐκκλησίας νὰ παρουσιάσουν τοὺς Κιτιεῖς καὶ νὰ συζητήσουν τὸ θέμα, καὶ νὰ εἰσηγηθοῦν τὴν γνώμη (15) τῆς βουλῆς στὸν δῆμο, ὅτι ἡ βουλὴ προτείνει νὰ ἀκούσει ὁ δῆμος τοὺς Κιτιεῖς καὶ ὅποιον ἄλλον Ἀθηναῖο θέλει νὰ μιλήσει γιὰ τὴν ἵδρυση τοῦ ἱεροῦ, (20) καὶ νὰ πάρει ὅποια ἀπόφαση κρίνει καλύτερη. Ἐπὶ Νικοκράτους ἄρχοντος· ἡ Πανδιονὶς φυλὴ ἐπρυτάνευε δεύτερη κατὰ σειράν· ἀπὸ τοὺς προέδρους ὁ Φανόστρατος Φιλαΐδης ἔθετε τὸ ζήτημα σὲ ψηφοφορία· (25) ἀπόφαση τοῦ δήμου· εἰσήγηση τοῦ Λυκούργου Λυκόφρονος Βουτάδου· ἐπειδὴ οἱ Κιτιεῖς ἔμποροι θεωρήθηκαν ὅτι προέβαλαν σύννομα αἰτήματα ζητώντας ἀπὸ τὸν δῆμο νὰ τοὺς παραχωρήσει τὸ δικαίωμα νὰ ἀποκτήσουν γῆ, (30) γιὰ νὰ ἱδρύσουν ἐκεῖ ἱερὸ τῆς Ἀφροδίτης, νὰ ἀποφασίσει ὁ δῆμος νὰ παραχωρήσει στοὺς Κιτιεῖς ἐμπόρους τὸ δικαίωμα νὰ ἀποκτήσουν γῆ, γιὰ νὰ ἱδρύσουν ἐκεῖ ἱερὸ τῆς Ἀφροδίτης, (35) ὅπως ἀκριβῶς καὶ οἱ Αἰγύπτιοι ἔχουν ἱδρύσει τὸ ἱερὸ τῆς Ἴσιδος.