Ἐπιτύμβιο μνημεῖο τοῦ ἱππέα Δεξίλεω

IG II2 6217 Date: 394 π.Χ.
 
Δεξίλεως Λυσανίου Θορίκιος. Γεννήθηκε ἐπὶ Τεισάνδρου ἄρχοντος καὶ πέθανε ἐπὶ Εὐβουλίδου στὴν Κόρινθο μαζὶ μὲ ἄλλους τέσσερεις ἱππεῖς.