Ἀνάθεση τοῦ Πεισιστράτου Ἱππίου στὸν Ἀπόλλωνα Πύθιο

IG I3 948 Date: 522/1- 510 π.Χ.
 
Ὁ Πεισίστρατος, γιὸς τοῦ Ἱππίου, ἀνέθεσε τὸν βωμὸ αὐτὸ στὸ ἱερὸ τοῦ Πυθίου Ἀπόλλωνος ὡς ἐνθύμιο τοῦ ἀξιώματός του.