Ἱερὸς Νόμος ἀπὸ τὶς Θαλάμες Λακωνίας

Διακουμάκου, ΗΟΡΟΣ 22-25 (2010-2013), 241-249 (εἰκ. 1-4) Date: Ἀρχὲς τοῦ 5ου αἰ. π.Χ.
 
Τοῦ Διὸς Καβάτα (βωμός). Νὰ τελεῖται θυσία κάθε πέντε χρόνια. (5) Λησίων Γαισύλου (ἀνέθεσε).