Ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ Ἀπόλλωνος Κορύθου

Διακουμάκου, ΗΟΡΟΣ 17-21 (2004-2009), 311-315 (εἰκ. 1-4) Date: Ἀρχὲς τοῦ 5ου αἰ. π.Χ.
 
Στὸν Ἀπόλλωνα Κόριθνο καὶ στὸν Ἐνυάλιο ἀνέθεσαν (5)ὁ Θεαρίων καὶ ὁ Πραξίας.